Pasiūlymai Įmonėms

Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) kviečia teikti paraiškas nominacijai „Sėkmingai dirbanti įmonė – 2016“ gauti. Daugiau informacijos rasite čia. __________________________________________________________ Lapkričio 2 d. kviečiame sudalyvauti praktinėje tarptautinėje konferencijoje "Industry 4.0". Daugiau informacijos apie konferenciją rasite čia __________________________________________________________ 2016 m. rugsėjo 28 d. pateikta paraiška "Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas" Plačiau apie projektą skaitykite čia __________________________________________________________

Naujienos

IMG_7002Konferencija: Verslas Artimuosiuose Rytuose: verslo galimybės ir kultūriniai skirtumai

Chaimo Frenkelio viloje vyko Šiaulių pramonininkų asociacijos Chaimo Frenkelio nominacijų teikimo iškilmės ir konferencija „Verslas Artimuosiuose Rytuose: verslo galimybės ir kultūriniai skirtumai“. (more…)
IMG_6892 ŠPA nariai prezidentu dar vienai kadencijai išrinko A. Stulpiną

2016 m. rugsėjo 27d. vyko rinkiminis Šiaulių pramonininkų asociacijos susirinkimas kuriame buvo renkamas naujas asociacijos prezidentas. (more…)
IMG_6854Įteiktos Ch. Frenkelio nominacijos, bei kiti apdovanojimai

Šiaulių pramonininkų asociacija (ŠPA) trečią kartą įteikė prestižines Chaimo Frenkelio nominacijas. Šiemet jos atiteko bendrovės „Šiaulių plentas“ generaliniam direktoriui Alfonsui Armalui bei bendrovės „Putokšnis“ valdybos pirmininkui, naujai kadencijai išrinktam Šiaulių pramonininkų asociacijos prezidentui Alvydui Stulpinui.
(more…)

nauja1ŠPA prezidentas A. Stulpinas paskirtas LPK viceprezidentu

Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) prezidiumas rugsėjo 8 d. patvirtino Alvydą Stulpiną, Šiaulių pramonininkų asociacijos prezidentą, LPK viceprezidentu. Jam paskirta vadovauti naujai įsteigtam Regioninės politikos komitetui.
(more…)

Pramonininku_press_06_GBsVerslą piktina valdininkų interpretacijos

Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pra­mo­ni­nin­kų po­zi­ci­ją iš­sa­kė Šiau­lių pra­mo­ni­nin­kų aso­cia­ci­jos (ŠPA) pre­zi­den­tas Al­vy­das Stul­pi­nas, vi­cep­re­zi­den­tas Arū­nas Rup­šys, aso­cia­ci­jos ta­ry­bos na­rys Rim­gau­das Mic­kus, jie kri­ti­ka­vo Šiau­lių mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je priim­tą spren­di­mą dėl „Mo­kes­čių leng­va­tų tei­ki­mo tai­syk­lių“ ir siū­lo jį per­svars­ty­ti. Tą pa­čią pro­ble­mą iš­kė­lė ir Šiau­lių pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mai, iš­pla­ti­nę pra­ne­ši­mą.
(more…)

Naujienų archyvas

Projektai