Šiaulių miesto vietos veiklos grupė kviečia teikti projektinius pasiūlymus atrankai

Šiaulių miesto vietos veiklos grupė (asociacija) įgyvendindama projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos administravimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0020) bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektinių pasiūlymų atrankai Nr. 6.

Projektiniais pasiūlymais siekiama įgyvendinti Šiaulių miesto vietos plėtros strategiją ir taip prisidėti prie 2014–2020 veiksmų programos 8 prioriteto 8.6.1. konkretaus uždavinio „Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius“.
Projektiniai pasiūlymai teikiami ne vėliau kaip iki 2017 m. spalio 12 d. 15.00 val. adresu Vilniaus g. 88, 7 kab. (II a.).

2017 m.  rugsėjo 13 d. 14.30–16.30 val. Vilniaus g. 88 (konferencijų salėje)  vyks mokymai vietos plėtros projektinių pasiūlymų rengėjams, ketinantiems teikti paraiškas pagal Kvietimą atrankai Nr. 6 (žr. http://www.siauliaivvg.lt/). Rekomenduojame atsinešti nešiojamus/planšetinius kompiuterius, kadangi mokymo medžiaga įrašyta į atmintukus (USB).

Esant poreikiui, mokymuose vykdomas vertimas į lietuvių gestų kalbą. Apie poreikį prašome informuoti registruojantis.
Kviečiame dalyvauti.

Projektinių pasiūlymų rengėjai individualiai konsultuojami iki 2017 m. spalio 11 d. Šiaulių miesto vietos veiklos grupės buveinėje, Vilniaus g. 88, Šiauliai, darbo dienomis 9.30 – 11.30 val. (reikalinga išankstinė registracija).
Smulkesnė informacija ir registracija į mokymus: el. paštu vvgsiauliai@gmail.com, tel. +370 606 044 62.

KVIETIMAS ATRANKAI Nr 6