Šiaulių miesto vietos veiklos grupė kviečia teikti projektinius pasiūlymus atrankai

Šiaulių miesto vietos veiklos grupė (asociacija) įgyvendindama projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos administravimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0020) skelbia kvietimą bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektinių pasiūlymų atrankai Nr. 7.

Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos tikslo „Mažinti Šiaulių miesto gyventojų socialinę atskirtį skatinant savanorišką veiklą“ uždavinio „Teikti pagalbą pabėgėliams ir kitataučiams integruojantis į bendruomenę“ įgyvendinimui bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos aprašas skelbiamas http://www.siauliaivvg.lt/naujienos/kvieciame-teikti-projektinius-pasiulymus-atrankai-nr-7/

Projektiniais pasiūlymais siekiama įgyvendinti Šiaulių miesto vietos plėtros strategiją ir taip prisidėti prie 2014–2020 veiksmų programos 8 prioriteto 8.6.1. konkretaus uždavinio „Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius“.

Projektiniai pasiūlymai teikiami ne vėliau kaip iki 2017 m. lapkričio 20 d. 15.00 val. adresu Vilniaus g. 100.
2017 m. spalio 26 d. 14.30–16.30 val. Vilniaus g. 100 (mokymų vieta tikslinama, sekite informaciją) vyks mokymai vietos plėtros projektinių pasiūlymų rengėjams. Kviečiame dalyvauti.
Smulkesnė informacija ir registracija į mokymus: el. paštu vvgsiauliai@gmail.com, tel. +370 606 044 62.

Daugiau informacijos: Kvietimas atrankai Nr. 7