Lietuvos pramonininkų konfederacija kviečia įmones dalyvauti tradiciniame nacionaliniame konkurse ,,Lietuvos metų gaminys 2017″.

Nominacijos „Lietuvos metų gaminys 2017” apdovanojimo gali siekti visos Lietuvoje registruotos įmonės ir teikti tik Lietuvoje pagamintus gaminius ir teikiamas paslaugas, esančias rinkoje (ir statybos objektus – eksploatacijoje) ne mažiau kaip pusę metų.

Dalyvių paraiškų registravimas ir aprašomosios medžiagos pateikimas vyksta iki 2017 m. spalio 6 d.
Paraiška registruojama tik užpildžius ir atsiuntus paštu, el. p. Stasys@lpk.lt arba organizacinis@lpk.lt

Paraiškų formas rasite čia:
LMG NUOSTATAI_LMG 2017LMG VERTINIMO REGLAMENTAS_2017

LMG_PARAISKOS_forma_2017

LMG NUOSTATAI_LMG 2017