Gerbiami darbdaviai.

Ieškote kvalifikuotų darbuotojų? Darbo ieškančių asmenų kvalifikacija neatitinka Jūsų įmonės poreikių?
Dalyvaukite Įdarbinimo pagal pameistrystės darbo sutartį priemonėje ir pasirenkite reikiamos kvalifikacijos, atitinkančios Jūsų įmonės specifiką, darbuotojus tiesiogiai darbo vietoje.

Organizuojant Įdarbinimo pagal pameistrystės darbo sutartį priemonę:
Sudaroma pameistrystės darbo sutartis tarp bedarbio ir darbdavio.
Sudaroma Mokymo sutartis tarp mokymo įstaigos ir bedarbio..
Praktinis pameistrystės mokymas – vyksta įmonėje, tiesiogiai darbo vietoje. Pameistriui darbdavys moka darbo užmokestį. Galima darbo biržos subsidija pameistrio darbo užmokesčiui – 40 proc. MMA.
Teorinis pameistrystės mokymas – vyksta mokymo įstaigoje. Mokymosi metu pameistriui darbo birža moka mokymo stipendiją.

Šiuo metu profesinis mokymas taikant pameistrystės darbo sutartį gali būti organizuojamas šiose mokymo įstaigose pagal nurodytas mokymo programas:Pameistrystės mokymo programas

MES GALIME JUMS PADĖTI.
Kreipkitės į Šiaulių teritorinės darbo biržos Šiaulių skyriaus specialistą Daiva Vaičiūnaitė, tel. nr. (8-41)523371 el. paštas: Daiva.Vaiciunaite@ldb.lt