„Profesijos riteris“ apdovanojimas

Lietuvos pramonininkų konfederacijos įsteigta nominacija „Profesijos riteris“ skiriama pagerbti iškiliausius žmones, pasižymėjusius savo profesinėje veikloje gerais rezultatais, nusipelniusius plataus pripažinimo ir pagarbos, turinčius savyje pasišventimą ir ištikimybę profesijai, aukštą profesionalumą bei profesinės garbės, etikos, supratimą, visuomeniškumą, keliančius sau aukštus asmeninės atsakomybės reikalavimus, sugebančius telkti bendram ir kilniam tikslui žmones, pasižyminčius novatorišku kūrybingumu ir tolerancija nuomonių įvairovei.

Nominacija „Profesijos Riteris“ įsteigta 2002 metais.

 

2021 m. nominacija įteikta:

Virginijai Baltramaitienei – UAB „Grafų baldai“ siuvimo meistrei;
Jurijui Lačui – UAB „Grafų baldai“ minkštų baldų kontrolieriui;
Redai Punytei – UAB Putokšnis buhalterei;
Jurgai Kiniulienei – UAB Bodesa pardavimų vadovei;
Kęstučiui Juodriui – UAB Putošnis gamybos įrengimų operatoriui.

 

2020 m. nominacija įteikta:

Daliai Dermauskienei – UAB „REDAL“ vyr. finansininkei;
Audronei Čepulienei – AB  Šiaulių energija finansų ir ekonomikos direktorei;
Artūrui Mickui – UAB „Nirlita“ krautuvų remonto serviso direktoriaus pavaduotojui;
Rolandui Urbiečiui – UAB „LZT“ gamybos vadovui;
Astai Mikalauskienei – UAB „Bodesa“ vyr. finansininkei;
Romui Bramanui – VĮ „Aksida“ vyr. inžinieriui;
Žilvinui Dubosui – UAB „Baltic vairas“ generaliniam direktoriui.

 

2019 m. nominacija įteikta:

Jurgitai Karalevičienei – Konta UAB  vyr. buhalterei;
Gintai Gerikaitei – Šiaulių valstybinė kolegijos dekanei;
Sauliui Palepšaičiui – Šiaulių valstybinė kolegijos dekanui;
Sigitui Vitkui – Šiaulių energija AB elektrotechnikos tarnybos automatikos meistrui;
Darius Aprimas – Bigso UAB vyr. sandėlininkui;
Ričardui Masalskiui – Bigso UAB gamybos vadovui;
Ruslanui Chramovui – Bigso UAB technologui;
Irenai Buteliauskienei – Šiaulių vandenys UAB vandenruošos ir vandentiekio siurblinių tarnybos viršininkei;
Vidai Kuveikienei – Sabalin UAB vyr. modeliuotojai;
Mindaugui Štabokui – Bodesa UAB stiklo gaminių padalinio vadovui;
Ernestui Barauskui – Bodesa UAB kokybės inžinieriui;
Mildai Čepaitienei – Putokšnis UAB pardavimų vadovei;
Ramunui Undžiui – Putokšnis UAB produktų vystymo ir technologijų direktoriui.

 

2016 m. nominacija įteikta:

Špokui Kęstučiui – UAB „Resmita“ direktoriui;
Morkunaitei Žanai – UAB „Bodesa“ projektų vadovei;
Mockienei Editai – VĮ Šiaulių valstybinės kolegijos statybos inžinerijos katedros vedėjai;
Ušinskui Voldemarui – UAB „Henris“ generaliniam direktoriui;
Kizniui Povilui – UAB „Splius“ saugos darbe vadovui;
Lukaševičienei Birutei – UAB „Splius“ vyriausiajai buhalterei;
Kiudului Zenonui – UAB „Splius“ vykdančiajam direktoriui;
Jazdauskui Algimantui – VĮ Šiaulių valstybinės kolegijos vadybos ir verslo katedros lektoriui;
Barysaitei Alginai – VĮ Šiaulių valstybinės kolegijos Verslo ir apskaitos katedros lektorei.