„Profesijos riteris“ apdovanojimas

Lietuvos pramonininkų konfederacijos įsteigta nominacija „Profesijos riteris“ skiriama pagerbti iškiliausius žmones, pasižymėjusius savo profesinėje veikloje gerais rezultatais, nusipelniusius plataus pripažinimo ir pagarbos, turinčius savyje pasišventimą ir ištikimybę profesijai, aukštą profesionalumą bei profesinės garbės, etikos, supratimą, visuomeniškumą, keliančius sau aukštus asmeninės atsakomybės reikalavimus, sugebančius telkti bendram ir kilniam tikslui žmones, pasižyminčius novatorišku kūrybingumu ir tolerancija nuomonių įvairovei.

Nominacija „Profesijos Riteris“ įsteigta 2002 metais.

 

2023 m. nominacija įteikta:

Rūtai Čeplinskienei –   „LZT Group“ komercijos vadovei;
Vitalijui Lučaninovai – UAB „Bodesa“ gamybos meistras;
Dariui Rimkui –   UAB  „Pramuštgalvis“ plėtros vadovui;
Ritai Navickienei  – UAB „Kanrugėlė“ meistrei;
Aristidai Čepienei  – Šiaulių valstybinės kolegijos lektorei;
Astai Vičienei  – AB „Šiaulių energija“  ekonomikos ir investicijų skyriaus ekonomistei;
Aidui Vegiui  – UAB „Grafų baldai“ pakrovimo ir iškrovimo sandėlio vadovui;
Egidijui Vasiliauskui  – UAB „Elitus“ direktoriui. 


Rimantui Vasiliauskui
– AB „Šiaulių energijos“ įrengimų remonto ir statinių priežiūros tarnybos viršininkui;
Antanui Baškiui – UAB „Šiaulių vandenys“ nuotekų valyklos viršininkui;
Birutei Balčytienei – Šiaulių valstybinė kolegija finansų skyriaus vyriausiajai buhalterei, verslo ir apskaitos katedros lektorei;
Rimantui Gluodui – UAB „Rūta“ gamybos direktoriui;
Laimonui Staponkui – UAB „Pramuštgalvis“ gamybos vadovui;
Genei Podolskienei – Šiaulių technologijų mokymo centro kokybės ir vidaus audito skyriaus vadovei.

 

2022 m. nominacija įteikta:

 Tomui Mataičiui – Doloop (UAB „Putokšnis“) – gamybos vadovui;
Žanai Vilkinienei – AB „Šiaulių energija“ – chemijos laboratorijos viršininkei;
Akvilei Kurmienei – UAB „Bodesa“ administratorei
Vidmantui Bakui – AB „Neaustinių medžiagų fabrikas“ – finansų skyriaus direktoriui;
Danguolei Kasiliauskienei – UAB „Grafų baldai“ – tiekimo skyriaus vadovei;
Genovaitei Červinskienei – UAB „Grafų baldai“ – vyriausiajai buhalterei. 

 

2021 m. nominacija įteikta:

Virginijai Baltramaitienei – UAB „Grafų baldai“ siuvimo meistrei;
Jurijui Lačui – UAB „Grafų baldai“ minkštų baldų kontrolieriui;
Redai Punytei – UAB „Putokšnis“ buhalterei;
Jurgai Kiniulienei – UAB „Bodesa“ pardavimų vadovei;
Kęstučiui Juodriui – UAB „Putokšnis“ gamybos įrengimų operatoriui;
Danguolei Tamošiūnienei – UAB „Rūta“ vyriausiająi technologei. 

 

2020 m. nominacija įteikta:

Daliai Dermauskienei – UAB „REDAL“ vyr. finansininkei;
Audronei Čepulienei – AB  Šiaulių energija finansų ir ekonomikos direktorei;
Artūrui Mickui – UAB „Nirlita“ krautuvų remonto serviso direktoriaus pavaduotojui;
Rolandui Urbiečiui – UAB „LZT“ gamybos vadovui;
Astai Mikalauskienei – UAB „Bodesa“ vyr. finansininkei;
Romui Bramanui – VĮ „Aksida“ vyr. inžinieriui;
Žilvinui Dubosui – UAB „Baltic vairas“ generaliniam direktoriui.

 

2019 m. nominacija įteikta:

Jurgitai Karalevičienei – Konta UAB  vyr. buhalterei;
Gintai Gerikaitei – Šiaulių valstybinė kolegijos dekanei;
Sauliui Palepšaičiui – Šiaulių valstybinė kolegijos dekanui;
Sigitui Vitkui – Šiaulių energija AB elektrotechnikos tarnybos automatikos meistrui;
Darius Aprimas – Bigso UAB vyr. sandėlininkui;
Ričardui Masalskiui – Bigso UAB gamybos vadovui;
Ruslanui Chramovui – Bigso UAB technologui;
Irenai Buteliauskienei – Šiaulių vandenys UAB vandenruošos ir vandentiekio siurblinių tarnybos viršininkei;
Vidai Kuveikienei – Sabalin UAB vyr. modeliuotojai;
Mindaugui Štabokui – Bodesa UAB stiklo gaminių padalinio vadovui;
Ernestui Barauskui – Bodesa UAB kokybės inžinieriui;
Mildai Čepaitienei – Putokšnis UAB pardavimų vadovei;
Ramunui Undžiui – Putokšnis UAB produktų vystymo ir technologijų direktoriui.

 

2018 m. nominacija įteikta:

Justui Gurejevui – AB „Šiaulių energija“ įmonės vyriausiajam buhalteriui;

Vidmantui Milašauskui – AB „Šiaulių energija“ įmonės Automatizuotų katilinių tarnybos viršininkui;

Petrui Aleknai – UAB „Baltik vairas“ įmonės vyriausiajam ekonomistui;

Reginai Česnienei – UAB „Baltik vairas“ įmonės darbų saugos ir aplinkosaugos tarnybos vadovei;

Sigitui Juozui Starkevičiui – UAB „Baltik vairas“ įmonės vairuotojui.

 

2017 m. nominacija įteikta:

Sigitui Tomkevičiui –  UAB „BIGSO“ I-os pamainos meistrui;

Eduardui Stapulioniui –  UAB „BIGSO“ II-os pamainos meistrui;

Albertui Karkalui – UAB „BIGSO“ technikos vadovui;

Irenai Gerulytei –  UAB „BIGSO“ vyriausiajai buhalterei;

Rimantui Kavaliauskui – UAB „Putokšnis“ serviso technikui;

Linui Saliamoriui – UAB „Putokšnis“ butelių pūtimo vyr. operatoriui.

 

2016 m. nominacija įteikta:

Špokui Kęstučiui – UAB „Resmita“ direktoriui;
Morkunaitei Žanai – UAB „Bodesa“ projektų vadovei;
Mockienei Editai – VĮ Šiaulių valstybinės kolegijos statybos inžinerijos katedros vedėjai;
Ušinskui Voldemarui – UAB „Henris“ generaliniam direktoriui;
Kizniui Povilui – UAB „Splius“ saugos darbe vadovui;
Lukaševičienei Birutei – UAB „Splius“ vyriausiajai buhalterei;
Kiudului Zenonui – UAB „Splius“ vykdančiajam direktoriui;
Jazdauskui Algimantui – VĮ Šiaulių valstybinės kolegijos vadybos ir verslo katedros lektoriui;
Barysaitei Alginai – VĮ Šiaulių valstybinės kolegijos Verslo ir apskaitos katedros lektorei. 

 

2015 m. nominacija įteikta:

Viktorui Vachterui –  UAB „Transalda“ direktoriui;

 Edvardui Kukanauskui – AB spaustuvė „Titnagas“ direktoriui;

 Mykolui Dromantui –   Šiaurės Lietuvos kolegijos direktoriui;

 Reginai Arcišauskaitei –  UAB „Sabalin“ direktorei.

 

2014 m. nominacija įteikta:

 Alvydui Stulpinui –  UAB „Putokšnis“ valdybos pirmininkui ir Šiaulių pramonininkų asociacijos prezidentui;

 Arvydui Murzai – UAB „TEO LT“ Šiaulių regiono direktoriui;

 Valdui Lebedai –  UAB „Žvalguva“ generaliniam direktoriui;

Benediktui Milašauskiui – Milašauskių TŪB „Žaibas“ generaliniam direktoriui;

 Edikui Drupui –  UAB „Robusta“ komercijos direktoriui,

 

2013 m. nominacija įteikta:

Ramūnui Volbekui –  UAB „Elga“ generaliniam direktoriui;

Algimantui Mikšiui –  UAB „Šiaulių plento grupė” generalinio direktoriaus pavaduotojui;

 Rolandui Gabrielaičiui – UAB „Bodesa“ direktoriui;

Vytautui Bunikiui –  UAB „Odos gaminiai ir Ko” direktoriui;

 Alfonsui Armalui –  UAB „Šiaulių plento grupė” generaliniam direktoriui.

 

2012 m. nominacija įteikta:

 Feliksui Aliui Valiui – VšĮ „Šiaulių verslo inkubatorius” direktoriui;

Marcelinui Giedriui Trinkai – buvusiam ilgamečiam Šiaulių precizinių staklių gamyklos direktoriui;

 Virgaudui  Kanaukai – UAB „Kanrugėlė” direktoriui;

 Petrui Goberiui – UAB „Kalvis” generaliniam direktoriui;

Stanislovui Dikšai – UAB „Šiaulių knygrišykla” direktoriui.

 

2011 m. nominacija įteikta:

Justinui Macijauskui – AB „Meresta” generaliniam direktoriui;

Gintarui Sluckui – UAB „Bigso” direktoriui;

Arymantui Klapatauskui – UAB „SPLIUS” generaliniam direktoriui;

Antanui Bartuliui – AB „Dolomitas” generaliniam direktoriui;

Algirdui Butkui – AB „Šiaulių bankas“ valdybos pirmininkui.

 

2010 m. nominacija įteikta:

Stasiui Pališkiui – VĮ Šiaulių miškų urėdijos urėdui;

Stanislovui Valiui – UAB „CCM Baltic” generaliniam direktoriui;

Kaspučiui Česlovui  – AB „Šiaulių energija” generaliniam direktoriui;

Karitonui Stasiui – UAB „Rolvika” Šiaulių filialo direktoriui;

Giedriui Kleišmantui – UAB „Kleišmantas ir Ko” direktoriui.

 

2009 m. nominacija įteikta:

Laimai Verbošaitienei  – AB „Naujoji Rūta” komercijos direktorei;

 Leonui Čepuliui  – UAB „Šiaulių dujotiekio statyba” direktoriui;

Bernotui Broniui – AB „Naujoji Rūta” generaliniam direktoriui.

 

2008 m. nominacija įteikta:

Jonui Polimaičiui  – AB „Dolomitas” generalinio direktoriaus pavaduotojui;

Jonui Matkevičiui – UAB „Šiaulių vandenys” generaliniam direktoriui.

 

2007 m. nominacija įteikta:

Natalijai Šedžiuvienei – Šiaulių kolegijos direktorei;

Jūratei Elžbietai Petronienei – Šiaulių kolegijos dėstytojai;

Virginijui Jakuboniui – Šiaulių kolegijos lektoriui;

Rimgaudui Mickui – UAB „Nirlita” direktoriui;

Algirdui Gluodui – UAB „Rūta” valdybos pirmininkui, plėtros vadovui.

 

2006 m. nominacija įteikta:

 Ričardui Valskiui – UAB „Šiaulių vandenys” generaliniam direktoriui.

 

2005 m. nominacija įteikta:

 Vytautui Šukiui –  Barono TŪB „Salda” technikos direktoriui;

Arūnui Rupšiui  – Šiaulių pramonininkų asociacijos viceprezidentui, UAB „Ruvera” generaliniam direktoriui;

Ritai Repšytei – UAB „Putokšnis” vyriausiajai finansininkei.

 

2003 m. nominacija įteikta:

Rimantui Žukauskui  – UAB „Šiaulių tauro televizoriai” generaliniam direktoriui.