Šiaulių pramonininkų garbės ženklas teikiamas Lietuvos ir užsienio piliečiams už asmeninius nuopelnus versle, aktyvią veiklą Šiaulių pramonininkų asociacijoje, už pagarbų požiūrį į verslą, aktyvią visuomeninę ir mecenatinę veiklą.2014 m. nominacija įteikta:
Alvydui Stulpinui – už svarų indėlį į Šiaulių pramonininkų asociacijos veiklą 2001-2009 m.
Arūnui Rupšiui – už svarų indėlį į Šiaulių pramonininkų asociacijos veiklą 2009-2013 m.
Jonui Adomavičiui – už svarų indėlį į Šiaulių pramonininkų asociacijos veiklą 2000-2001 m.
Steponui Bytautui – už svarų indėlį į Šiaulių pramonininkų asociacijos veiklą 1995-1997 m.
Antanui Buitkui – už aktyvų dalyvavimą įkuriant Šiaulių pramonininkų asociaciją.
Raimundui Virbickui – už aktyvų dalyvavimą įkuriant Šiaulių pramonininkų asociaciją.
Henrikui Elenbergui – už aktyvų dalyvavimą įkuriant Šiaulių pramonininkų asociaciją.
Rapolui Romualdui Bruzguiliui – už aktyvų dalyvavimą įkuriant Šiaulių pramonininkų asociaciją.
Rimgaudui Mickui – už aktyvų dalyvavimą įkuriant Šiaulių pramonininkų asociaciją.
Marcelinui Giedriui Trinkai – už aktyvų dalyvavimą įkuriant Šiaulių pramonininkų asociaciją.
Alfonsui Armalui – už reikšmingą įndėlį į Šiaulių pramonę, aktyvią visuomeninę ir mecenatinę veiklą.
Reginai Arcišauskaitei – už odos pramonės tradicijų tąsą, pagarbų požiūrį į verslą ir darbuotojus, mecenatinę veiklą.
Antanui Bartuliui – už svarų įndėlį į Šiaulių regiono pramonę, pagarbų požiūrį į aplinką, mecenatinę veiklą ir pažymint įmonės 50-metį.
Stanislovui Grušui – už svarų įndėlį į Šiaulių regiono pramonę, nuolatinę įmonės plėtrą, naujų darbo vietų kūrimą.

2016 m. nominacija įteikta:
Rolandui Gabrielaičiui – už aktyvią visuomeninė veiklą ir darbo vietų kūrimą ir įmonės 20-mečio progą;
Česlovui Kaspučiui – už aktyvią visuomeninė veiklą, sąžiningą ir profesionalų darbą Šiaulių labui;
Stasui Karitonui – už ilgametę aktyvią visuomeninę veiklą, bei sėkmingą profesinė veiklą;
Ramūnui Volbekui – už aktyvią visuomeninė veiklą, nuolatinė paramą kultūrai ir sportui;
Arvydui Murzai – už aktyvią visuomeninė veiklą, bendradarbiavimą su akademine visuomene ir studentais;
Justinas Macijauskas – už aktyvią visuomeninė veiklą, ištikimybę savo profesijai ir asmeninio jubiliejaus proga;
Arymantui Klapatauskui – už socialiai atsakingo verslo kūrimą ir puoselėjimą, teigiamo Šiaulių miesto įvaizdžio formavimą ir įmonės 20-mečio proga
Audronei Budreckienei– už sėkmingą smulkaus ir vidutinio verslo vystymą, bei darbo vietų Šiaulių regione kūrimą;
Virgaudui Kanaukai – už aktyvią visuomeninė veiklą ir Lietuvos kulinarinio paveldo puoselėjimą;
Natalijai Šedžiuvienei – už Šiaulių regiono aukštojo mokslo sistemos plėtrą ir aktyvų bei nuolatinį ryšį su darbo rinką palaikymą.

IMG_6951

IMG_6952

IMG_6956

IMG_6958