Šiaulių pramonininkų garbės ženklas

 

Šiaulių pramonininkų garbės ženklas teikiamas Lietuvos ir užsienio piliečiams už asmeninius nuopelnus versle, aktyvią veiklą Šiaulių pramonininkų asociacijoje, už pagarbų požiūrį į verslą, aktyvią visuomeninę ir mecenatinę veiklą.

 

2023 m. nominacija įteikta:

Vidmantui Japertui – už prasmingą ir nuoširdų  bendradarbiavimą su verslu ir aktyvią  visuomeninę veiklą;

Stanislovui Dikšui –  už aktyvią visuomeninę veiklą ir prasmingą darbą Šiaulių pramonės labui;

Rūtai Stankuvienei – už turizmo paslaugų, rinkodaros, infrastruktūros įgyvendintus pokyčius stiprinant Šiaulių miesto ir regiono įvaizdį, plėtojant turizmo sektorių;

Jonui Matkevičiui –  už prasmingą indėlį Šiaulių miestui, bei ilgametę profesinę veiklą;

Linui Bičkui – už atsakingo, sąžiningo verslo kūrimą ir jo puoselėjimą.

 

2022 m. nominacija įteikta:

Antanui Bartuliui – suteikiamas už bendradarbiavimą su verslu;

Žydrūnui Griniui – suteikiamas už reikšmingą indėlį į Šiaulių pramonininkų asociacijos veiklą.

 

2021 m. nominacija įteikta:

Natalijai Šedžiuvienei – už prasmingą ir nuoširdų darbą vystant Šiaulių regiono švietimą ir mokslą.
Rimgaudui Mickui – už prasmingą ir nuoširdų darbą Šiaulių pramonės labui ir aktyvią visuomeninę veiklą.
Gintarui Sluckui – už socialiai atsakingo verslo kūrimą ir vystymą.
 

 

2019 m. nominacija įteikta:

Robertui Dargiui– už sumanius ir profesionalius sprendimus, už stipraus tautinio verslo plėtrą, už ilgametės paramos Lietuvos pramonei inicijavimą, už aktyvią visuomeninę veiklą, sąžiningą ir profesionalų darbą verslo labui

 

2016 m. nominacija įteikta:

Rolandui Gabrielaičiui – už aktyvią visuomeninė veiklą ir darbo vietų kūrimą ir įmonės 20-mečio progą;
Česlovui Kaspučiui – už aktyvią visuomeninė veiklą, sąžiningą ir profesionalų darbą Šiaulių labui;
Stasui Karitonui – už ilgametę aktyvią visuomeninę veiklą, bei sėkmingą profesinė veiklą;
Ramūnui Volbekui – už aktyvią visuomeninė veiklą, nuolatinė paramą kultūrai ir sportui;
Arvydui Murzai – už aktyvią visuomeninė veiklą, bendradarbiavimą su akademine visuomene ir studentais;
Justinas Macijauskas – už aktyvią visuomeninė veiklą, ištikimybę savo profesijai ir asmeninio jubiliejaus proga;
Arymantui Klapatauskui – už socialiai atsakingo verslo kūrimą ir puoselėjimą, teigiamo Šiaulių miesto įvaizdžio formavimą ir įmonės 20-mečio proga
Audronei Budreckienei– už sėkmingą smulkaus ir vidutinio verslo vystymą, bei darbo vietų Šiaulių regione kūrimą;
Virgaudui Kanaukai – už aktyvią visuomeninė veiklą ir Lietuvos kulinarinio paveldo puoselėjimą;
Natalijai Šedžiuvienei – už Šiaulių regiono aukštojo mokslo sistemos plėtrą ir aktyvų bei nuolatinį ryšį su darbo rinką palaikymą.

IMG_6951

IMG_6952

IMG_6956

IMG_6958

 

 

 

 

 

 

 

2014 m. nominacija įteikta:

Alvydui Stulpinui – už svarų indėlį į Šiaulių pramonininkų asociacijos veiklą 2001-2009 m.
Arūnui Rupšiui – už svarų indėlį į Šiaulių pramonininkų asociacijos veiklą 2009-2013 m.
Jonui Adomavičiui – už svarų indėlį į Šiaulių pramonininkų asociacijos veiklą 2000-2001 m.
Steponui Bytautui – už svarų indėlį į Šiaulių pramonininkų asociacijos veiklą 1995-1997 m.
Antanui Buitkui – už aktyvų dalyvavimą įkuriant Šiaulių pramonininkų asociaciją.
Raimundui Virbickui – už aktyvų dalyvavimą įkuriant Šiaulių pramonininkų asociaciją.
Henrikui Elenbergui – už aktyvų dalyvavimą įkuriant Šiaulių pramonininkų asociaciją.
Rapolui Romualdui Bruzguiliui – už aktyvų dalyvavimą įkuriant Šiaulių pramonininkų asociaciją.
Rimgaudui Mickui – už aktyvų dalyvavimą įkuriant Šiaulių pramonininkų asociaciją.
Marcelinui Giedriui Trinkai – už aktyvų dalyvavimą įkuriant Šiaulių pramonininkų asociaciją.
Alfonsui Armalui – už reikšmingą įndėlį į Šiaulių pramonę, aktyvią visuomeninę ir mecenatinę veiklą.
Reginai Arcišauskaitei – už odos pramonės tradicijų tąsą, pagarbų požiūrį į verslą ir darbuotojus, mecenatinę veiklą.
Antanui Bartuliui – už svarų įndėlį į Šiaulių regiono pramonę, pagarbų požiūrį į aplinką, mecenatinę veiklą ir pažymint įmonės 50-metį.
Stanislovui Grušui – už svarų įndėlį į Šiaulių regiono pramonę, nuolatinę įmonės plėtrą, naujų darbo vietų kūrimą.