fotoINVESTUOTOJŲ ATRANKOS IR VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ NUOMOS NE AUKCIONO BŪDU ŠIAULIŲ PRAMONINIAME PARKE KONKURSAS

Šiaulių miesto savivaldybė skelbia investuotojų atrankos ir valstybinės žemės sklypų nuomos ne aukciono būdu Šiaulių pramoniniame parke konkursą.

Šiuo metu Šiaulių pramoniniame parke yra 6 neišnuomoti valstybinės žemės sklypai.
Investuotojai, norintys investuoti Šiaulių pramoniniame parke turi atitikti šiuos minimalius kriterijus:
– planuojamas investicijų, tenkančių 1 hektarui išsinuomoto žemės sklypo ploto, dydis iki veiklos pradžios turi būti ne mažesnis nei 600 000 Eur;
– numatomos sukurti ne mažiau kaip 5 darbo vietos, tenkančios 1 žemės sklypo hektarui ir išlaikomos iki investicijų sutarties galiojimo termino pabaigos.
Pasirašius investicijų ir žemės nuomos sutartis investuotojas 10 (dešimties) metų laikotarpiui 100 proc. atleidžiamas nuo žemės mokesčio ir nekilnojamojo turto mokesčio, jei vykdo prisiimtus įsipareigojimus.

Daugiau informacijos apie vertinimo kriterijus bei investicijų ir žemės nuomos sutarčių projektus, laisvų sklypų aprašymus ir paraiškos formą rasite adresu: http://www.siauliai.lt/lit/Investuotoju-atrankos-ir-valstybines-zemes-sklypu-nuomos-ne-aukciono-budu-Siauliu-pramoniniame-parke-konkursas/9561

Užpildytą paraiškos formą iki 2018 m. gegužės 11 d. 17 val. galite atnešti į Savivaldybės priimamojo 6-tą langelį, siųsti adresu: Vasario 16-osios g. 62, LT-76295, Šiauliai arba siųsti elektroniniu paštu rastine@siauliai.lt. Paraiškos bus įvertintos per 30 kalendorinių dienų nuo paraiškų pateikimo termino pabaigos.

Iškilus klausimams prašome kreiptis į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Ekonomikos ir investicijų skyriaus vedėją Kristiną Šmidtienę, tel. Nr. (8 41) 383 430, el. p. kristina.smidtiene@siauliai.lt. arba Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistę Aistę Petkuvienę, tel. Nr. (8 41) 596 283, el. p. aiste.petkuviene@siauliai.lt.