Šiaulių pramonininkų asociacija (toliau vadinama – Asociacija) yra savanoriškas, pelno nesiekiantis Šiaulių krašto įmonių susivienijimas, vykdantis asociacijos narių nustatytus ūkinius, ekonominius, socialinius, ir kitus uždavinius bei funkcijas. Asociacijos tikslas – koordinuoti narių veiklą, tenkinti jų poreikius ir kitus viešuosius interesus ir atstovauti Asociacijos narių interesams bei juos ginti.

Asociacijos įstatai, įregistruoti Juridinių asmenų registre 2017 m. kovo 2 dieną: ŠPA_įstatai_2017