DSC00938Šiaulių pramonininkų tikslas – išmani pramonė, emigracijos mažinimas ir glaudus bendradarbiavimas

Vakar Šiaulių profesinio rengimo centre vyko Šiaulių pramonininkų asociacijos (ŠPA) ataskaitinis susirinkimas. Jame pramonininkai akcentavo svarbiausius pasiekimus – lengvatas investicijoms mieste, bendradarbiavimą su miesto ir nacionaline valdžia, kuriamas renginių tradicijas. Susirinkime taip pat dalyvavo Ūkio ir Vidaus reikalų ministerijų atstovai, Lietuvos pramonininkų konfederacijos bei Šiaulių miesto, Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos vadovai.

Ateitis – išmanioje pramonėje
Apžvelgdamas darbus, ŠPA prezidentas Alvydas Stulpinas akcentavo du svarbius pasiekimus – pasiektą susitarimą su Šiaulių miesto taryba dėl lengvatų mieste investuojančiam verslui ir tai, jog Šiaulių savivaldybės administracijos direktoriumi tapo pramonininkų rekomenduotas Antanas Bartulis.

Pasak A. Stulpino, tai užtikrina konstruktyvų bendradarbiavimą su miesto valdžią ir leidžia siekti bendro tikslo – miesto bei Šiaulių regiono gerovės kūrimo. “Suprasdami, kokia problema yra emigracija, mes, pramonininkai ir patys pradėjome projektą, kurio tikslas – padėti į Šiaulių sugrįžti išvykusiems žmonėms. Pernai grįžo per 100 šiauliečių, šiemet laukiame daugiau. Skelbsime grįžusių šiauliečių istorijas, kurios padėtų apsispręsti abejojantiems, patys taip pat susitinkame su lietuvių bendruomenėmis užsienyje, kad tiesiai pasikalbėti, kokie jų lūkesčiai ir kaip kartu visi galėtume užtikrinti geras sąlygas sugrįžti į gimtus kraštus”
Ypač – išmanios pramonės vystymą. “Kas šiandien tuo nesidomi, rytoj jau gali būti per vėlu, nes Lietuvos kaimynai taip pat nesnaudžia – norime būti konkurencingi, reikia investuoti į moderniausias technologijas”,- teigė ŠPA prezidentas.

Taip pat A. Stulpinas akcentavo kuriamas asociacijos tradicijas – Ch. Frenkelio vardo metinę konferenciją, kuri vyks kiekvieną rudenį Ch. Frenkelio viloje, sėkmingą įmonių prisistatymą šios konferencijos metu, nominacijas labiausiai Šiaulių regionui nusipelniusiems asmenims.

Meras supranta bendradarbiavimo būtinumą
Už rekomenduotą savivaldybės administracijos direktorių pramonininkams padėkodamas Šiaulių miesto meras Artūras Visockas teigė, kad toks sprendimas buvo tikrai naudingas. “Pasakysiu nuoširdžiai – A. Bartulio kompetencija pranoksta visus lūkesčius, tokio direktoriaus Šiauliai dar neturėjo”,- komplimentų negailėjo miesto vadovas.

A. Visockas taip pat įvertino pramonininkų indėlį į miesto vystymą, ir vylėsi, kad bendromis pastangomis Šiaulių miestas ir regionas tik stiprės, pritraukdamas dar daugiau investicijų. “Tikiu, kad proveržio strategija, kurią kursime kartu, kaip ir regiono specializacija sudėlios aiškius ilgalaikius tikslus, kaip turi vystytis Šiauliai”,- kalbėjo A. Visockas.

Šiaulių įmonės – pavyzdys ir vakariečiams
Ūkio viceministras Gediminas Miškinis vizitą Šiauliuose pradėjo aplankydamas ŠPA narės, NMF grupės įmones. “Tai, ką pamačiau, ne visada pavyksta pamatyti iš pažangiose Europos šalyse. Tai rodo, kad Šiaulių pramonės įmonės pažangios ir perspektyvios. O tai labai svarbu – mes daug dėmesio skiriame produktyvumo augimui, efektyvioms investicijoms”,- kalbėjo viceministras.

Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento direktoriaus Gedimino Česonio teigimu, ŠPA rodo išskirtinį aktyvumą sprendžiant regionų klausimus ministerijoje. “A. Stulpiną matome labai labai dažnai ir ministerijoje, ne viena verslo asociacija galėtų pavydėti tokio aktyvaus atstovo. Ypač šiuo metu, kuomet į Regionų plėtros tarybą nutarta įtraukti ir socialinius partnerius – regionų verslo, bendruomenės atstovus. Mūsų siekis – nustatyti kuo tikslingesnes investicijas į regionus skirstant struktūrinių fondų lėšas. O kas geriau gali žinoti konkrečių regionų poreikius, jeigu ne vietos atstovai”,- kalbėjo G. Česonis.
Susirinkimą užbaigdamas LPK prezidentas Robertas Dargis taip pas akcentavo būtinybę maksimaliai modernizuoti pramonę ir miesto valdžios bei ministerijų atstovams palinkėjo kuo tampriau dirbti su verslu, su pramonininkais.

Įteiktos profesijos riterių nominacijos ir LPK auksinis ženklas
Petrui Kurliui – UAB Šiaulių spaustuvės pjovėją- knygrišį, Šiaulių pramonininkų asociacijos teikimu, už ilgametį nuoširdų ir kruopštų darbą knygrišykloje bei ištikimybę profesijai.
Marytei Grinienei – UAB Šiaulių spaustuvės knygrišę, Šiaulių pramonininkų asociacijos teikimu, už ilgametį nuoširdų ir kruopštų darbą knygrišykloje bei ištikimybę profesijai.
Egidijui Vasiliasukui – UAB Elitus direktorių, , Šiaulių pramonininkų asociacijos teikimu už ilgametį darbą, aktyvią gamybinę veiklą, aukštą profesionalumą.
Žydrūnui Griniui – UAB Grafų baldai direktorių, , Šiaulių pramonininkų asociacijos teikimu , už ilgametį darbą, aukštą profesionalumą ir aktyvia visuomeninę veiklą, bei pažymint 45-erių asmeninę sukaktį
Ernestui Bitei – buvusiam UAB autorc direktoriui Šiaulių pramonininkų asociacijos teikimu , už ilgametį darbą, aukštą profesionalumą, bei pažymint 50-ties asmeninę sukaktį
Reginai Arcišauskaitei – UAB Sabalin direktorę už asmenines iniciatyvas, aktyvų dalyvavimą šiaulių pramonininkų asociacijos veikloje, atsakingą požiūrį į verslo, valdžios ir visuomenės socialinį dialogą bei pažymint 20 metų įmonės veiklos sukaktį suteikiamas LPK Garbės aukso ženklas.