„Lietuvos įmonių darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimas“ projekto įgyvendinimas

Šiaulių pramonininkų asociacija siekia prisidėti prie Šiaulių ir kitų Lietuvos regionų įmonių darbuotojų profesinių specialiųjų kompetencijų tobulinimo, specialiųjų gebėjimų, būtinų darbuotojų pareigų, funkcijų vykdymui ugdymo. Projekto įgyvendinimas ir įmonių dalyvavimas projekto veiklose sudarys prielaidas įmonių plėtrai bei konkurencingumo didinimui. 


Nuolat besikeičianti ekonominė situacija reikalauja gebėjimo greitai priimti sprendimus, numatyti galimybes ir būdus būti konkurencingu rinkoje, todėl įgyjamos naujos žinios ir gebėjimai yra būtini kasdieninėje darbo aplinkoje. Šiaulių pramonininkų asociacija nuo 2019 m. liepos 1 d. įgyvendina 24 mėn. trukmės projektą „Lietuvos įmonių darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimas“, Nr. 09.4.3-ESFA-K-814-02-0011. Projekto dėka 420 darbuotojų įgis specialiąsias kompetencijas neatsiejamas nuo jų vykdomų funkcijų.

Projekto tikslas – didinti darbuotojų profesines kompetencijas, susijusias su tiesioginėmis darbo funkcijomis siekiant kelti konkurencingumą, užtikrinti galimybes prisitaikyti prie ūkio poreikių.

Projekto metu bus organizuojami mokymai, kurie darbuotojams kels jų kvalifikaciją, tobulins specialiąsias profesines žinias bei įgūdžius ir tai tiesiogiai bus susiję su jų atliekamu darbu, kasdieninėmis funkcijomis bei atsakomybe. Projekto įgyvendinimo metu bus vykdomi šių sričių mokymai: projektų valdymo ir personalo specialieji mokymai; pardavimų ir klientų aptarnavimo specialieji mokymai; skaitmeninimo, IT ir įrangos valdymo mokymai.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-K-814 „Kompetencijos LT“. Planuojama projekto veiklų pabaiga – 2023 m. spalio 31 d.

Projekto vertė 524.645,54 Eur, iš kurių 287.863,66 Eur finansuojami Europos Socialinio Fondo lėšomis.