Ch. Frenkelio konferencijos „Lyderystė pokyčių laikais. Ko išmokome?“ metu buvo apdovanoti nusipelnę pramonei asmenys

2021 m. rugsėjo 7 d.

 

Tradicine tapusi Ch. Frenkelio konferencija „Lyderystė pokyčių laikais. Ko išmokome?“ šiemet subūrė neįtikėtiną verslininkų skaičių. Noras susitikti, tikslas kūrybingiau pažiūrėti į iššūkius šiemet tapo pagrindiniu Šiaulių pramonininkių asociacijos šūkiu. Pramonininkai tradiciškai pagerbdami odininko Ch. Frenkelio atminimą pasodino ąžuolą, kaip jų verslų stiprumo, ilgaamžiškumo ir vienybės simbolį, linkėdami vieni kitiems, kad 2021 metų iššūkiai į jų veiklas įneštų tvarumo ir stabilumo. Konferencijos metu buvo apdovanoti pramonei nusipelnę asmenys ir įmonės. Vienas svarbiausių ir reikšmingiausių Šiaulių pramonininkų asociacijos įvertinimų ir apdovanojimų – Ch. Frenkelio statulėlė, kuri įteikiama sėkmingiausiems, reikšmingiausiems ir Šiaulių regiono pramonei nusipelniusiems asmenims.


Su didžiausia pagarba ir džiaugsmu Šiaulių pramonininkų asociacijos taryba garbingiausią apdovanojimą – Chaimo Frenkelio statulėlę skyrė UAB „Sabalin“ vadovei Reginai Arcišauskaitei, kuri iki šiol saugo, puoselėja ir eina tuo kelių, kurį pradėjo Ch. Frenkelis – batų gamybą. Odininkystės tradicijų išlaikymas nepaprastai svarbus ir reikšmingas Šiaulių pramonei.

UAB „Sabalin“ vadovė Regina Arcišauskaitė.


Lietuvos pramonininkų konfederacijos Garbės aukso ženklas buvo įteiktas aktyviam, atsakingam ir iniciatyviam Šiaulių pramonininkų asociacijos Tarybos nariui, Grafų Baldai savininkui Žydrūnas Grinius. Nepaprastai didžiuojamės jį turėdami savo komandoje.

„Grafų Baldai“ savininkas Žydrūnas Grinius


Tradiciškai Garbės ženklai įteikti:

Natalijai Šedžiūvienei už prasmingą ir nuoširdų darbą vystant Šiaulių regiono švietimą ir mokslą.

Gintarui Sluckui už socialiai atsakingo verslo kūrimą ir vystymą.

Rimgaudui Mickui už prasmingą ir nuoširdų darbą Šiaulių pramonės labui ir aktyvią visuomeninę veiklą.


Vykusią konferenciją 2021 m. papildė nauja graži tradicija – apdovanoti mokyklos/kolegijos/universiteto atstovai. Šiaulių pramonės asociacijos sertifikatais apdovanoti Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos mokiniai ir jų mokytojai: Urtė Pauliukėnaitė (už I-as vietas biologijos, matematikos, fizikos olimpiadose), Dovydas Labanauskas (I-ą vietą informatikos olimpiadoje ir II-as vietas chemijos, biologijos, fizikos olimpiadose), chemijos mokytoja Birutė Virketienė (už 5 mokinių-olimpiadų nugalėtojų parengimą), biologijos mokytoja Rasa Dabregaitė (už 4 mokinių-olimpiadų nugalėtojų parengimą), fizikos mokytoja Valentina Rakužienė (už 6 mokinių-olimpiadų nugalėtojų parengimą).

Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos mokinė Urtė Pauliukėnaitė (už I-as vietas biologijos, matematikos, fizikos olimpiadose).


Renginyje pagerbti Šiaulių valstybinės kolegijos dėstytojas – Informatikos mokslų katedros lektorius Donatas Daugirdas kartu su Informacinių sistemų technologijos studijų programos absolventu Kazimieru Babrausku. Sėkmingai parengė ir įgyvendino mokslo, verslo ir savivaldos bendradarbiavimo projektą pagal INOSTART programą „SAAS platformos kūrimas siuntų transportavimui“.

Lektorius Donatas Daugirdas (kairėje), abiturientas Kazimieras Babrauskas (dešinėje).


Apdovanota buvo ir Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Regionų plėtros instituto tyrėjų komanda: prof. dr. Diana Cibulskienė, prof. dr. Mindaugas Butkus, doc. dr. Janina Šeputienė, doc. dr. Kristina Matuzevičiūtė – Balčiūnienė, lekt. dr. Dovilė Ruplienė. Apdovanojimus pelnė už „Šiaulių regiono ilgalaikės specializuotos socialinės ir ekonominės plėtros proveržio studijos ir įgyvendinimo priemonių programos“ parengimą.

Prof. dr. Diana Cibulskienė (kairėje), doc. dr. Kristina Matuzevičiūtė – Balčiūnienė (viduryje), doc. dr. Janina Šeputienė (dešinėje)


Labai dėkojame visiems dalyvavusiems Ch. Frenkelio konferencijoje „Lyderystė pokyčių laikais. Ko išmokome?“.