CaptureŠiaulių pramonininkų asociacijos IV-joje metinėje konferencijoje įteikta Ch. Frenkelio nominacija.

Šiaulių pramonininkų asociacijos metinė konferencija šiemet tapo išskirtiniu renginiu. Pirmą kartą buvo surengta „Atviros inžinerinės pramonės laboratorija“ kurios tikslas sudominti jaunimą apie šiandienos ir ateities profesijas bei įtvirtinti Šiaulius kaip inžinerinės pramonės miestą. Ch. Frenkelio nominacija įteikta vienos didžiausių įmonių grupių Lietuvoje vadovui.

Šiau­lių pra­mo­ni­nin­kų aso­cia­ci­jos (ŠPA) pre­zi­den­tas Al­vy­das Stul­pi­nas kartu su Ūkio mi­nist­ru M. Sin­ke­vi­čius ir Šiau­lių mies­to me­ru Ar­tū­ru Vi­soc­ku pir­miau­sia pa­dė­jo gė­lių ant Chai­mo Fren­ke­lio, pra­mo­nės Šiau­liuo­se pra­di­nin­ko, pa­mink­lo, kuris buvo pa­sta­ty­tas bū­tent ŠPA ini­cia­ty­va. Konferencijos atidarymas taip pat vyko simbolinėje verslui vietoje – buvusiose Ch. Frenkelio valdose, jo vilos parke. Šiemet Šiaulių pramonininkų renginį pagerbė ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Robertas Dargis, svečius sveikino miesto meras Artūras Visockas.

Savo profesinėje veikloje pasižymėjusiems Šiaulių įmonių darbuotojams tradiciškai įteikti Lietuvos pramonininkų konfederacijos apdovanojimai. Šiemet „Profesijos riterio nominacijomis“ buvo apdovanoti UAB „BIGSO“ ir UAB „Putokšnio“ darbuotojai „Už il­ga­me­tį dar­bą, pro­fe­sio­na­lu­mą ir iš­ti­ki­my­bę pro­fe­si­jai“.
Prieš ketverius metus įsteigta Chaimo Frenkelio nominacija, kuri įteikiama labiausiai Šiaulių verslui ir pramonei nusipelniusiems žmonėms, šiemet atiteko Stanislovui Grušui, AB Neaustinių medžiagų fabriko vadovui, už ketvirtį amžiaus vykdomą verslo plėtrą, darbo vietų kūrimą ir asmeninius nuopelnus Šiaulių pramonei.

Kad Šiauliuose sėkmingai veikia tradicinė gamyba ir kuriasi modernių technologijų verslai, buvo galima įsitikinti apžiūrėjus Ch. Frenkelio vilos parke įsikūrusią projekto „Atvira inžinerinės pramonės laboratorija“ ekspoziciją.
Joje savo produkciją, įrangą ir inovacijas pristatė Šiaulių regiono įmonės. Jaunimas aktyviai domėjosi interaktyviais Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos infomobiliais.
Capture3
Savo programas, technines bazes ir studentų darbus renginyje pristatė Šiaulių valstybinė kolegija, Šiaulių universitetas ir Šiaulių profesinio rengimo centras. Šiaulių valstybinės kolegijos studentų sukurtą sportinį automobilį norėjo išbandyti ir pats ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius.

Antroje renginio dalyje prieš prasidedant konferencijai, Šiaulių pramonininkų asociacija kartu su Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija (LINPRA) sudarė ilgalaikę bendradarbiavimo sutartį. Šio bendradarbiavimo tikslas- apimti pramonės investicijų, mokslinę ir eksperimentinę plėtrą. Skatinti asociacijos narių profesinį rengimą ir kvalifikacijos kėlimą, skaitmenizacijos procesų bei bendradarbiavimo su Lietuvos ir užsienio inžinerinės pramonės srities įmonėmis vystymą. Po abiejų šalių sutarčių sudarymo vyko konferencija – „Pramonė 4.0: Strategija ir praktika“ kurios pranešėjai buvo: Gintaras Vilda (Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija (LINPRA)),
Dr. Lars Gutheil (AHK Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai),
Oliver Kallas (Talino taikomųjų mokslų universitetas), Donatas Zaveckas (BTT Group ),
Andrius Vilčiauskas (Gamybos kodo technologijos).