ŠPA siūlo numatyti mokestines lengvatas įmonėms integruotose teritorijose

Šių metų balandžio 15 d. vyko Šiaulių pramonininkų asociacijos verslo tarybos posėdis, kuriame buvo svarstytas klausimas dėl mokestinių lengvatų integruotose teritorijose.


Vienas iš pagrindinių veiksnių vystant ekonomiką yra investicijos į gamybos plėtrą. Gamybos darbo našumo ir efektyvumo didinimas sukuria didesnę pridedamąją vertę bei sudaro sąlygas darbo užmokesčio augimui.

Viceprezidento Arūno Rupšio teigimu, investuojant į plėtrą kiekvienas verslininkas planuoja investicijų grąžą, atsižvelgia į konkurenciją, darbo išteklius, mokestinę bazę, socialinę aplinką ir kitus optimizuojančius galutinį rezultatą veiksnius.

Manome, kad ir Šiaulių verslas planuodamas investicijas naudojasi visiems suprantamais ir priimtinais skaičiavimais. Po 2008 metų krizės daugelis verslininkų atsargiai planavo didesnio mąsto įdėjimus ir pokyčius. Tačiau šiuo metu padėtis iš esmės keičiasi. Planuojami tikrai dideli projektai.

Taigi, praėjusiais metais miesto savivaldybė pramonininkų iniciatyva priėmė kelis svarbius miesto verslui sprendimus. Buvo aptartos palankiausios Šiaulių miesto verslui vystyti teritorijos kurios ir buvo įtrauktos į integruotų teritorijų vystymo programą, nurodant finansavimo šaltinį – verslą.

Tačiau šiuo metu Šiaulių mieto verslo įmonės, kurios ne vienus metus ar net dešimtmečius kūrė Šiaulius, jaučiasi nesaugios planuodamos investicijas. Suprantame, teigė ŠPA tarybos nariai, kad naujų verslų atėjimas į Šiaulius didina miesto konkurencingumą, darbuotojų darbo užmokesčius bei miesto savivaldybei tenkančius mokesčius. Tačiau nesutinkame su tuo, kad investicijos mieste yra ne vienodai skatinamos. Tai iškraipo konkurenciją ir verčia mąstyti apie dalies verslo perkėlimą į kitus regionus, kur yra mokestinė aplinka palankesnė.

Įvertinus tai, kad šiuo metu Šiauliuose yra trijų lygių teritorijos, kuriose yra skirtingos investicijoms sąlygos. Šiaulių pramonininkų asociacija siūlo numatyti mokestines lengvatas ne tik įmonėms LEZ ir pramoninėje zonoje, bet ir įmonėms kurios reikšmingai investuoja integruotose miesto teritorijose. Suprasdami, kad LEZ reglamentuojančius normatyvinius aktus priima Seimas ir Vyriausybė ir juos keisti nėra taip paprasta, siūlome numatyti tas mokestines lengvatas įmonėms integruotose teritorijose, kurios galioja pramoninėje zonoje.


Atleidimas nuo žemės, žemės nuomos ir turto mokesčio reikšmingai investavusioms įmonėms, nesumažintų įplaukas į miesto biudžetą, nes būtų taikomas būsimiems investicijų objektams. Toks investicijų skatinimas leistų sukurti naujas gerai apmokamas darbo vietas, padidintų įmonių konkurencingumą bei sukurtų didesnę pridedamąją vertę.

Diskusijų pabaigoje, Šiaulių miesto savivaldybės direktorius Edvardas Bivainis teigė, kad į šias pastabas bus atsižvelgta, teikiant pasiūlymus Šiaulių miesto tarybai.