Capture

Į ŠPA tarybą išrinktas naujas narys
Vykusiame kasmetiniame Šiaulių pramonininkų asociacijos ataskaitiniame susirinkime, pasiskirsčius vienodam narių balsui į ŠPA tarybą buvo išrinktas naujasis narys – Žydrūnas Grinius UAB „Grafų baldai“ direktorius.

Ž. Grinius, atstovauja baldų pramonei bei yra vienas didžiausiu baldų gamintojų Šiaurės Lietuvoje. Vienas iš baldų klasterio iniciatorių, kelis kartus buvo išrinktas į Šiaulių rajono savivaldybės tarybą taip pat yra Šiaulių rajono verslininkų asociacijos tarybos pirmininkas.