IMG_6892 ŠPA nariai prezidentu dar vienai kadencijai išrinko A. Stulpiną

2016 m. rugsėjo 27d. vyko rinkiminis Šiaulių pramonininkų asociacijos susirinkimas kuriame buvo renkamas naujas asociacijos prezidentas.

ŠPĄ nariai asociacijos vairą dar trims metams vieningai patikėjo Alvydui Stulpinui. Prezidentui pasiūlius išplėsti tarybos narių skaičių nuo 9 iki 11, šiai ŠPA įstatų pataisai buvo pritarta.

ŠPA tarybos nariais išrinkti:

Arūnas Rupšys – UAB „Ruvera“
Rolandas Gabrielaitis – UAB „Bodesa“
Rimgaudas Mickus – UAB „Nirlita“
Stanislovas Grušas – NMF grupė
Česlovas Kasputis – Šiaulių energija
Daiva Šorienė – AB „Šiaulių bankas“
Egidijus Koviera – UAB „Cranbalt“
Antanas Bartulis- AB „Dolomitas“
Regina Arcišauskaitė – UAB „Sabalin“
Artūras Klangauskas – Šiaulių LEZ

Pirmasis naujosios ŠPA tarybos posėdis vyks spalio 13 dieną. Jame tarybos nariai pasiskirstys kuruojamas sritis, aptars asociacijos veiklos strategiją.