Pasirašytas projektas „Lietuvos įmonių darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimas“

2019 m. rugsėjo 25 d.

2019 m. liepos 1 d. Šiaulių pramonininkų asociacija su Europos socialinio fondo agentūra pasirašė projekto „Lietuvos įmonių darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimas“ Nr. 09.4.3-ESFA-K-814-02-0011 sutartį.

Šiuo projektu Šiaulių pramonininkų asociacija siekia prisidėti prie Šiaulių ir kitų Lietuvos regionų įmonių darbuotojų profesinių specialiųjų kompetencijų tobulinimo, specialiųjų gebėjimų, būtinų darbuotojų pareigų, funkcijų vykdymui ugdymo. Projekto įgyvendinimas ir įmonių dalyvavimas projekto veiklose sudarys prielaidas įmonių plėtrai bei konkurencingumo didinimui. Projektas ypatingai aktualus labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms, nes dažniausiai šios įmonės neturi galimybės skirti finansinius resursus savo darbuotojų specifinių kompetencijų tobulinimui.

Projekto tikslas – didinti darbuotojų profesines kompetencijas, susijusias su tiesioginėmis darbo funkcijomis, siekiant kelti konkurencingumą, užtikrinti galimybes prisitaikyti prie ūkio poreikių.

Projekto įgyvendinimo metu bus apmokomi 1369 labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojai, kurie įgys specialiąsias kompetencijas, neatsiejamas nuo jų vykdomų funkcijų.

Projektas finansuojamas ES struktūrinių fondų lėšomis. Projektas įgyvendinimas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-K-814 „Kompetencijos LT“.