45Šiauliai – pramonės ar vežėjų miestas?

Šią savaitę vykusiame verslo tarybos posėdyje, Šiaulių pramonininkų asociacijos atstovai dar kartą paragino pagreitinti procesus dėl proveržio strategijos.

Šiauliai – vėl pramonės, nebe vežėjų miestas

ŠPA šios nuomonės laikosi ir dėl šiuo metu rengiamo Šiaulių regiono specializacijos plano. Dabar numatytos dvi kryptys – logistikos ir išmanios gamybos.

“Šiaulių miestas per pastaruosius kelerius metus jau savaime, be jokių strategijų tapo pramonės miestu, čia yra beveik 60 pramonės įmonių. Logistika išlieka svarbi verslo šaka, ji antroje vietoje. Regiono specializacija dar kels diskusijų. Bet reikia nuoseklaus strategijos paruošimo. Matome, kiek investuoja pramonės įmonės. Į tai turi būti atsižvelgta, kad kitais metais prasidėjus naujai miesto tarybos kadencijai staiga kam nors nešautų į galvą užsiimti naujomis sritimis, o ne stiprinti stabiliausias”,- apie poreikius kalbėjo A. Stulpinas.

Kiek dėmesio užsieniečiams, kiek – saviems?

Regiono specializacijos gaires pristačiusi Šiaulių universiteto profesorė Dr. Diana Cibulskienė pateikė statistiką, pagal kurią matyti, jog tiesioginės užsienio investicijos Šiaulių regione yra 12 kartų mažesnės nei Vilniuje ir 2-3 kartus mažesnės nei Kaune ir Klaipėdoje.

“Turime nusistatyti tikslus – kiek mes suteiksime pagalbos ateinantiems verslams ir kiek vietiniams, kurie jau šiandien dirba Šiauliuose, čia investavo šimtus milijonų eurų ir sukūrė tūkstančius darbo vietų. Tai ir yra strateginis mąstymas. Ką turime daryti, kad regionui būtų geriausia”,- kalbėjo ŠPA vadovas.

Pirmasis konkursas dėl proveržio strategijos rengėjo neįvyko, šiu metu paskelbtas dar kartą. Verslo taryboje ŠPA atstovai pabrėžė, jog būtinas projekto rengėjo bendradarbiavimas su verslo ir savivaldos atstovais. Pramonininkai įsitikinę, kad strategijos rengėjas turėtų būti tik profesionalus moderatorius, nes tik verslo atstovai bei savivalda kartu su viešuoju sektoriumi gali suteikti visą informaciją ir išgryninti kokia Šiaulių regiono ateitis po 10 ar 30 metų.