cropped-Siauliai-naktis-1
Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaita

2017 m. kovo 1 d. Šiaulių miesto vietos plėtros grupės valdyba patvirtino Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo metinę ataskaitą už 2016 m.

Ataskaita pateikta: http://www.siauliaivvg.lt/ataskaitos/