cropped-ddfdgdgŠiaulių miesto vietos veiklos grupė kviečia teikti projektinius pasiūlymus atrankai

Šiaulių miesto vietos veiklos grupė (asociacija) įgyvendindama projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos administravimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0020) skelbia bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektinių pasiūlymų atranką.

Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos tikslo „Mažinti Šiaulių miesto gyventojų socialinę atskirtį skatinant savanorišką veiklą“ uždavinio „Didinti socialinę atskirtį patiriančių pensinio amžiaus asmenų socialinį aktyvumą“ įgyvendinimui bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos aprašas skelbiamas: Vertnimo ir atrankos aprašas
Projektiniais pasiūlymais siekiama įgyvendinti Šiaulių miesto vietos plėtros strategiją ir taip prisidėti prie 2014–2020 veiksmų programos 8 prioriteto 8.6.1. konkretaus uždavinio „Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius“.
Projektiniai pasiūlymai teikiami ne vėliau kaip iki 2017 m. gegužės 22 d. 15.00 val. adresu Vilniaus g. 88, 7 kab. (II a.).

Vietos plėtros projektinių pasiūlymų rengėjai konsultuojami iki 2017 gegužės 19 d. 15.00 val. Šiaulių miesto vietos veiklos grupės buveinėje, Vilniaus g. 88, Šiauliai, darbo dienomis 9.30 – 11.30 val. (reikalinga išankstinė registracija).
Projektų valdymo konsultantė Diana Armalienė, el.p. vvgsiauliai@gmail.com, tel. +370 606 044 62.
Dėmesio! 2017-04-18 skelbtame Vertinimo ir atrankos aprašo (Kvietimas atrankai Nr.2) 8 punkte ir 3 priedo 2.9., 2.10. punktuose yra atlikti neesminiai patikslinimai.
Papildoma informacija: http://www.siauliaivvg.lt

Papildoma informacija:
Kvietimas atrankai