nauja1ŠPA prezidentas A. Stulpinas paskirtas LPK viceprezidentu

Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) prezidiumas rugsėjo 8 d. patvirtino Alvydą Stulpiną, Šiaulių pramonininkų asociacijos prezidentą, LPK viceprezidentu. Jam paskirta vadovauti naujai įsteigtam Regioninės politikos komitetui.

„Mažėjant Lietuvos gyventojų skaičiui, su vis daugiau problemų susiduria Lietuvos regionai – stoja jų ekonominis augimas, nėra sudaromos sąlygos sėkmingai pramonės ir verslo plėtrai, vis sudėtingiau pritraukti užsienio investicijas. Regionų politika yra labai svarbi visos šalies ekonominei pažangai ir konkurencingumui, todėl LPK sieks prisidėti prie šios srities stiprinimo“, – sako LPK prezidentas Robertas Dargis.

Naujai paskirtas LPK viceprezidentas Alvydas Stulpinas šiais pareigas priima kaip iššūkį: „-Manau, kad Regioninės politikos komiteto įsteigimas yra labai svarbus LPK žingsnis. Nemažai yra kalbama apie regioninę politiką, tačiau bent jau kol kas regionuose mes jos nejaučiame. Atskirtis tarp sostinės, bei didžiųjų miestų ir regionų yra didelė, ir ji toliau tik didėja. Turėtų būti sudaromos palankesnės sąlygos į regionus ateinančioms investicijoms, tik tai gali sustabdyti žmones nuo išvykimo į užsienį ar didžiuosius Lietuvos miestus, sugrąžinti jau išvykusius ar pritraukti kitų šalių piliečius.“

A.Stulpinas yra aktyvus Šiaulių krašto visuomeninis veikėjas. Jis daugiau nei 10 metų vadovauja Šiaulių pramonininkų asociacijai, taip pat PET pakuotes gaminančiai įmonei „Putokšnis“.

Iki šiol LPK veikė 9 komitetai skirtingose strateginėse srityse: eksporto ir užsienio ryšių; švietimo, mokslo ir inovacijų; energetikos; verslo aplinkos; aplinkosaugos; verslo galimybių pristatymo; socialinių ekonominių reikalų ir darbo aplinkos; transporto ir logistikos; verslo finansų.
Komitetų veiklai vadovauja LPK viceprezidentai.