i42f4r14832-1200x800 Alvydas Stulpinas: „Šiauliuose Universitetas turi išlikti, tačiau jo laukia didelės permainos.

Vasario 20 d. turėjo paaiškėti, kokią regiono švietimo įstaigų pertvarką siūlo Šiaulių universitetas, Savivaldybė bei socialiniai partneriai. Po diskusijų raštą dėl Šiaulių miesto valstybinių aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo su siūlymu pasirašė trys jį teikiančios institucijos ir net 14 palaikančių socialinių partnerių.
Akivaizdu, kad Šiaulių regiono bendruomenė nusiteikusi ambicingai ir jų netenkina filialų idėjos – universitetas, o ne universitetinis mokymas turi likti Šiauliuose.

Šiaulių mokslo institucijos, verslo asociacijos, regiono savivaldybių vadovai pasirašė bendrą siūlymą dėl Šiaulių miesto valstybinių aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo. Siūlymas parengtas Ministro Pirmininko nurodymu. Parengti dokumentą, kuriame suderintos mokslo, verslo ir savivaldos pozicijos, nebuvo paprasta, tačiau po ilgų diskusijų ir korekcijų pavyko. Dokumente pateikiama aiški regiono nuomonė – turi išlikti trys savarankiškos institucijos: Šiaulių universitetas, Šiaulių valstybinė kolegija ir Šiaulių profesinio rengimo centras.

Pasak l. e. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas Martyno Šiurkaus, parengti bendrą viso regiono nuomonę, kuria remiantis būtų galima planuoti valstybinių aukštųjų mokyklų optimizavimo procesus, buvo itin nelengva užduotis. Dokumentas intensyviai buvo rengiamas keletą pastarųjų savaičių.

Anot Šiaulių universiteto rektoriaus Donato Jurgaičio, demografinė situacija nėra pati palankiausia, tačiau universitetas yra pasiruošęs iššūkiams. Aukštoji mokykla baigia savo administracinę pertvarką, atsisakoma nereikalingų patalpų, mažinamos išlaidos, planuojama investuoti į studijų kokybę. Rektorius teigė, kad daug optimizmo teikia 6 metams gauta akreditacija.

Kaip teigė Šiaulių valstybinės kolegijos vadovė Natalija Šedžiuvienė, Šiauliuose turėtų veikti pasaulyje įprastas mokslo modelis. Pagal jį beveik pusė jaunuolių renkasi profesinio mokymo programas, ketvirtis renkasi studijas kolegijose, o likę – universitetuose. Subalansuotas mokslo institucijų tinklas leistų išlaikyti viso regiono patrauklumą.

Universiteto Šiauliuose išlaikymo būtinybę mato ir verslas. Asocijuotų verslo struktūrų nuomone, regiono verslininkai, norėdami išlikti konkurencinėje kovoje, turėtų turėti galimybę remtis mokslo institucijomis. Žinoma, aukštosios mokyklos taip pat turėtų nesustoti, tobulindamos savo veiklą, gerindamos studijų kokybę. Šiaulių pramonininkų asociacijos prezidentas Alvydas Stulpinas ir Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius Alfredas Jonuška pabrėžė, kad Šiauliuose reikia stiprinti technologijų ir inžinerinės krypties studijas.

Kalbėdamas apie Šiaulių Universiteto ateitį ŠPA prezidentas Alvydas Stulpinas sakė, kad pramonininkai tikisi permainų regiono mokslo ir švietimo sistemoje. „Iššūkiai mūsų regiono laukia dideli. Trečioji ir ketvirtoji pramonės revoliucija atneša dar intensyvesnę konkurencinę kovą ir dalyvauti toje kovoje be mokslo įstaigų būtų neįmanoma. Esame pasiryžę integruotis į mokymo įstaigas ir pradėti dirbti kitaip, nei iki šiol. Tikimės didesnių ir verslui labiau naudingų reformų. Šis dokumentas – tai tarsi verslo planas, kurį įgyvendinti reiks įdėti daug pastangų mums visiems.“

Valstybinį finansavimą gaunančios aukštosios mokyklos iš pačios uždirba dalį lėšų, jos taip pat gali tikėtis savivaldos bei asocijuotų verslo struktūrų paramos.

SIŪLYMO SANTRAUKA

Šiaulių mieste stiprinti profesinio rengimo ir aukštojo mokslo studijų sistemą, subalansuojant trijų savarankiškų institucijų veiklos kryptis pagal miesto ir regiono vystymosi poreikius bei užtikrinant darnią ir tolygią regiono plėtrą.

Tinklo optimizavimas grindžiamas:

• Kokybiniais turinio kriterijais: koleginių ir universitetinių studijų programų paketo subalansavimą, užtikrinant akademinį suderinamumą, lemiantį kryptingą perėjimą tarp trijų lygmenų: profesinio rengimo, koleginių studijų ir universitetinio mokslo.
• Modernizuota mokymosi visą gyvenimą sistema ir subalansuota specialistų rengimo regione sistema pagal kvalifikacijų poreikius: ŠPRC (apie 50 proc.), ŠVK (30–35 proc.), ŠU (15–20 proc.).
• Mokslo konkurencingumo didinimu tarptautiniu lygmeniu ir inovacijų kūrimu (ŠU) bei regiono pažangos užtikrinimu plėtojant regionui svarbius taikomuosius tyrimus (ŠU, ŠVK ir ŠPRC, bendradarbiaujant su viešuoju ir privačiu sektoriais).

Tinklo optimizavimas Šiauliuose papildomo valstybės finansavimo nepareikalautų. Sėkmingam veiklos efektyvumui ir akademiniam integralumui tarp skirtingų švietimo institucijų lygmenų gerinti bus naudojamas įprastinis ir konkursinis mokslo ir studijų finansavimas, aukštųjų mokyklų uždirbtos lėšos, savivaldybės bei asocijuotų verslo struktūrų parama.

Capture

etaplius.lt medžiaga