Šiaulių miesto vietos veiklos grupė įgyvendina projektą

„Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos parengimas“


2023 m. birželio 29 d. Šiaulių miesto vietos veiklos grupė ir Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra pasirašė projekto „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos parengimas“ (Nr. 11-001-T-0027) sutartį. Projekto tikslas – parengti Šiaulių miesto vietos plėtros strategiją taikant bendruomenės inicijuotos vietos plėtros metodą (BIVP). Tikslinė grupė – Šiaulių m. pilietinės visuomenės ir privačiojo sektoriaus subjektai: bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos, verslo asociacijos struktūros.

Projektas pradėtas įgyvendinti iki sutarties pasirašymo dienos (2023 m. sausio mėn.). Projekto pabaiga – 2023-10-01.

Projekto vertė 9992,77 Eur: ES lėšos – 8493,85 Eur, valstybės biudžeto lėšos – 1498,92 Eur

Informaciją apie projektą  teikia Šiaulių m. VVG el.p. vvgsiauliai@gmail.com, tel. 8 675 26 246.